//-->
Dapple

Ödev Ara Bul Yap

metaller ve ametaller

Metaller ve Ametaller

Kimya bilimi, nesneleri basit ve bileşik olarak ikiye ayırır. Basit olanlar (elementler) sayıca az olup toplam yüz kadardır. Bunların birleşmesinden, doğada bulunan veya suni olarak üretilen sayısız madde türemiştir. Diğer sayfalarda bu elementler sıralanmış olup, üçüncü sütunda elementin uluslararası simgesi gösterilmiştir. Adı veya sembolü yerine elementin atom numarası da kullanılabilir. Netice olarak altına 79. element, gümüşe 47. element denilebilir.

Kuyumculuğu İlgilendiren Metaller
Elementler metaller ve ametaller olarak ikiye ayrılır. İkisinin ortasında yarı metaller denilen elementler bulunmaktadır. Metaller ısıyı ve elektriği iletmektedirler. Kuyumculuğu ilgilendiren ametallerin arasında oksijen, kükürt, bor, karbon, fosfor, azot ve hidrojen bulunmaktadır. Kuyumculukta sadece değerli metaller kullanılmaz. Bunların mekanik belliklerini geliştirmek üzere diğer metallerle alaşımlar yapılır. Saf metallerin kullanılması halinde meydana gelen ürünler çok yumuşak olacaklarından kolayca aşınacak, dayanım süresi azalacak ve parlaklığını kaybedecektir. Bu amaçla, gümüş, bakır, nikel ve çinko kullanılır. Soy olmayan metallerin değişik uygulama alanları vardır. Örneğin alüminyum bir tacın iskeleti veya kolye ucu olarak kullanılmaktadır. Bu türden bir iskelet 2,5mm. kalınlığındaki bir levhanın, eğe ve testere ile işlenmesi sonucunda elde edilir. Birkaç destek civatası erleştirmek suretiyle esnekliği azaltılır. Alüminyumun kullanılmasının amacı, aş üstünde taşınan tacın ağırlığını azaltmaktır. Bazı alanlarda değerli metallerin kullanılması imkansızdır (örneğin çelik aylar).

Adı

Atom ağırlığı

Simgesi

Atom sayısı

Adı

Atom
ağırlığı

Simgesi

Hidrojen

1,008

H

52

Teluryum

127,60

Te

Helyum

4,0026

He

53

iyot

126,90

i

Lityum

6,24

U

54

Ksenon

131,30

Xe

Berilyum

9,01

Be

55

Sesyum

132,905

Cs

Bor

10,81

B

5

Baryum

137,34

Ba

Karbon

12,011

C

57

Lantan

138,91

La

Azot

14,007

N

58

Seryum

140,12

Ce

Oksijen

15,999

O

59

Praseodim

140,91

Pr

Flor

18,994

F

60

Neodim

144,24

Nd

Neon

20,18

Ne

61

Prometyum

 

Pm

Sodyum

22,99

Na

62

Samaryum

150,35

Sm

Magnezyum

24,31

Mg

63

Europyum

 

Eu

Alüminyum

26,93

Al

64

Gadolinyum

157,25

Gd

Silisyum

28,086

Si

65

Terbiyum

158,92

Tb

Fosfor

30,97

P

66

Desproziyum

162,50

Dy

Kükürt

92,064

S

67

Olmiyum

164,93

Ho

Klor

35,45

cı

68

Erboyum

167,26

Er

Argon

39,95

Ar

69

Tuliyum

168,93

Trn

Potasyum

39,10

K

70

İtterbiyum

173,04

Yb

Kalsiyum

40,08

Ca

71

Lutezyum

174,97

Lu

Skandiyum

44,95

Sc

72

Afniyum

178,49

Hf

Titanyum

47,90

Ti

73

Tantalyum

180,95

Ta

Vanadyum

50,94

V

74

Tungsten

183,85

W

Krom

51,996

Cr

75

Renyum

186,2

Re

Manganez

54,94

Mn

76

Osmiyum

190,2

Os

Demir

55,85

Fe

77

İridyum

192,2

İr

Kobalt

58,93

Co

78

Platin

195,09

Pt

Nikel

58,71

Ni

79

Altın

196,967

Au

Bakır

63,54

Cu

80

Cıva

200,59

Hg

Çinko

65,37

Zn

81

Talyum

204,37

Tl

Galyum

69,72

Ga

82

Kurşun

207,19

Pb

Germanyum

72,59

Ge

83

Bizmut

208,98

Bi

Arsenik

74,92

As

84

Polonyum

210

Po

Selenyum

78,95

Se

85

Astat

210

At

Brom

79,9

Br

86

Radon

222

Rn

Kripton

83,80

Kr

87

Fransyum

223

Fr

Rubidyum

85,47

Rb

88

Radyum

226

Ra

Stronziyum

87,62

Sr

89

Aîtimiyum

227,02

Ao

İtriyum

88,905

Y

90

Toriyum

232,04

Th

Zirkonyum

91,22

Zr

91

Protatinyum

231

Pa

Niyobyum

91,90

Nb

92

Uranyum

238,03

U

Molibden

95,94

Mo

93

Neptunyum

93ten

Np

Tekneto

98

Tc

94

Plütonyum

itibaren

Pu

Rutenyum

101,07

Ru

95

Amerikyum

transü-

Am

Radyum

102,905

Rh

96

Kuryum

ranik

Cm

Paladyum

106,4

Pd

97

Berkelyum

denilen

Bk

Gümüş

107,87

Ag

98

Californiyum

element-

Cf

Kadmiyum

112,4

Cd

99

Einstenyum

lerin sade-

Ei

İndiyum

114,82

İn

100

Fermiyum

ce teorik

Fm

Kalay

118,69

Sn

101

Mendelviyum

önemleri

Md

Antimon

121,75

Sb

102

Nobelyum

vardır.

No

Kuyumculuğu ilgilendiren elementler "asil (soy) ve değerli metaller" başlığı altında toplanmaktadır. Yukarıya doğru (Cu) bakır, (Ag) gümüş, (Au) altın, (Zn) çinko, (Cd) kadmiyum; sol tarafta (Fe) demir, (Co) kobalt, (Ni) nikelden oluşan manyetik metaller üçlüsünün hacim kütleleri 8'e yakındır. (Ru) Rutenyum, (Rh) radyum, (Pd) palladyum üçlüsünün hacim kütlesi 12 civarındadır. Bunlar platin ailesinin hafif metalleridir. Daha sonra platin ailesinin ağır metalleri, yani kütleleri 21'in üzerinde olan (Os) osmiyum, (ir) iridyum ve (Pt) platin gelmektedir. Altının üzerinde (Hg) cıva bulunmaktadır. Yukarıya doğru gittikçe asalet ve değer azalmaktadır. Bakır, gümüş ve aitın üçlüsü en iletken ve en yumuşak metaller olup, para imalinde kullanılan klasik metallerdir.
En tepede en hafif elementler bulunmaktadır, ilk olarak havanın gazları, sağda flor, klor, oksijen, azot ve hidrojen yer alır. Aşağıya doğru inildiğinde daha ağır olanları bulunmaktadır. Seryumla lütesyum arasındaki metaller lantanit ailesini, toryumdan sonrakiler ise aktinitler ailesini oluşturmaktadır. Solda en hafif metaller olan alkalinler bulunmaktadır. Alta doğru yansıtıcı metaller, yani yüksek derecede eriyen metaller bulunmaktadır (tungsten(VV), reniyum(Re), tantalyum(Ta); yukarıda zirkonyum(Zr)).

Kuyumculukta kullanılan metaller


 

Metal

Sembol

Hacim

Erime

Kaynama

Kimyasal özellikler

 

 

kütlesi

noktası "C

noktası
yoğunluğu
°C

 

Alüminyum

Al

2,699

659,7

2520

Nitrik asitte erimez.
Klorik ve sülfürik asitlerde, sodalarda erimektedir.

Gümüş

Ag

10,5

961,9

2163

Nitrik asit, alkalin siyanürler,

 

 

 

 

sıcak sülfürik asitlerde erir.

 

 

 

 

 

Klorik asitte erimez ancak

 

 

 

 

 

aşınır. Soda ve sudkostikte

 

 

 

 

 

erimez. Erimiş halde iken

 

 

 

 

 

hacminin 22 katı kadar oksijen

 

 

 

 

 

emebilmekte, katılaşırken

 

 

 

 

 

açığa bırakmaktadır(Bkz.s.70).

Kadmiyum

Cd

8,642

320,9

767 2

Sıcak sülfürik asitte ve nitrik asitte erir(Bkz.s.72).

Kobalt

Co

8,9

1492

2930

Nitrik asitte erir.

Demir

Fe

7,86

1536

2860

Asitlerde erir, soda ve sudkostikte erimez(Bkz.s.73).

İridyum

İr

22,421

2454

4390

Ayrıştırmaya bağlı olarak kral suyunda erir.

Cıva

Hg

13,594

-38,87

356,58

Nitrik asitte erir.

Nikel

Ni

8,9

1455

2915

Nitrik asit ve kral suyunda erir. Soda ve sudkostikte erimez (Bkz.s.73).

Altın

Au

19,3 erimiş halde17

1063

2860

Siyanür ve kral suyunda erir halde (Bkz.s.74).

Palladyum

Pd

O'de 11,97 22'de11,4

1552

2960

Kral suyunda, sıcak sülfürik ve
nitrik asiîierde erir (Bkz.s.82).

Kurşun

Pb

11,58

327,43

1750

Derişik sıcak sülfürik asitte, nitrik asit ve sudkostikte erir (Bkz.s.77).

Platin

Pt

21,45

1796

3830

Soda, sudkostik ve kral suyunda erir(Bkz.s.79, 82).

Bakır

Cu

8,92

1083

2595

Sıcak sülfürik asitte ve nitrik asitte erir(Bkz.s.78).

Radyum

Rh

12,1

1966+3

>2500

Toz halinde iken kral suyunda erir(Bkz.s.83).

Gri, normal

Sn

5,75

231,9

2625

Sülfürik asit, sulandırılmış nitrik

ve beyaz

 

7,35

231,9

2625

asit, kloridik asit, kral suyu,

kalay

 

 

 

 

soda ve sudkostikte erir (Bkz.s.79).

Tantalyum

Ta

16,6

2980

5370

Fluoridik asit hariç diğer asitlerde erimez (Bkz. s.181, 385).

Titanyum

Ti

4,5

1667

3285

Nitrik asit ve sudkostikte erimez (Bkz.s.181,385).

Çinko

Zn

7,14

419,5

911

Hemen hemen tüm kimyasal maddelerde erir(Bkz.s.79).

kaynak:altinpiyasa.com
Bugün 11 ziyaretçi (187 klik) kişi burdaydı!

Resimler

Sayaç

Online: ziyaretçi

Toplam: 11 kişi

Görüntüleme: 187 klik

IP Adresiniz: 18.207.240.35

Canlı Tv İzle http://www.lfsyamalari.com/ - Lfs Yamaları | Lfs Skinleri | Lfs Jantları | Live For Speed lfsyamalarindir.blogspot.com - Lfs Yamaları - Lfs Yamaları indir - Lfs Jant yamaları www.lfsyamalarim.com - Canlı Tv => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=